Jury

Artur Popko

Artur Popko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimeksu SA