search
menu menu_open

Artur Kowalczyk

Chairman of the Pomeranian Business Club

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Zawodowo związany z branżami: finansową, teleinformatyczną i obrotu nieruchomościami. Współpracował min. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Niezależnym Operatorem Międzystrefowym oraz Exatel S.A. gdzie odpowiadał za rozwój struktur sprzedaży i sieci placówek. Obecnie w trakcie tworzenia nowych projektów w branży finansowej oraz nieruchomości komercyjnych.