search
menu menu_open

Grzegorz Lang

Director of Law of the Federation of Polish Entrepreneurs

Dyrektor ds. prawnych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie udziału w procesie legislacyjnym, zarówno jako urzędnik, jak i reprezentant strony prywatnej (społecznej).

Odbył staż w Służbie Prawnej Komisji Europejskiej w 2004 r. Ekspert Komisji Europejskiej w projektach na Bałkanach i w Grecji (2012-2014). Były ekspert Grupy ekspertów ds. zamówień publicznych (2013-2014) przy Komisji Europejskiej. Obecnie członek grupy Komisji Europejskiej – Fit For Future Platform.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował prawo w Utrechcie w Holandii, ukończył Podyplomowe Studia Europejskie MATRA (Uniwersytet w Maastricht / Uniwersytet Warszawski) i Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Florydy / Uniwersytet Warszawski).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Autor publikacji z zakresu prawa polskiego i unijnego.