search
menu menu_open

Mariusz Korzeb

Director of the European Union Delegation of the Federation of Polish Entrepreneurs

Doradca podatkowy reprezentujący podatników w sporach z organami administracji skarbowej na wszystkich etapach postępowań. W ramach swojej działalności m.in. doprowadził do korzystnych rozstrzygnięć spraw podatników dotyczących prawidłowości opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego, co poskutkowało uprzednim wydaniem uchwały przez siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FPS 1/21), ostatecznie rozstrzygającej wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z ryczałtu przy wynajmie mieszkania.

Ponadto doprowadził do wydania przełomowej dla całej branży hydrotechnicznej uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 2/17) w sprawie dotyczącej stosowania stawki VAT w wysokości 0% przy wykonywaniu usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego.

Od 2013 roku czynnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych z ramienia organizacji pracodawców. Bierze udział w procesie legislacyjnym w ramach prowadzonego z partnerami społecznymi dialogu społecznego w zakresie prawa podatkowego.

W 2014 roku został powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. W latach 2017-2018, jako członek powołanego przez resort finansów Zespołu Roboczego, uczestniczył w opracowaniu kryteriów ,,należytej staranności” na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2017 r. został członkiem Podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.