search
menu menu_open

Swietłana Walczak

Chairman of the Greater Poland Federation of Polish Entrepreneurs, Expert in the field of migration policy of the Federation of Polish Entrepreneurs

Prowadzi 4 spółki, działalność gospodarczą, a także jest Założycielką Związku Pracodawców Mentor Biznesu (Wielkopolskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich).

Czynnie działa na rzecz cudzoziemców. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także audytami wewnętrznymi i szkoleniami dla działów kadr/HR w przedsiębiorstwach zatrudniających obcokrajowców. Posiada 15-letnie doświadczenie jako ekspert w branży.

Jest twórcą projektu dla firm pt. „Cudzoziemcy pod kontrolą”, który zakłada wsparcie dla firm zatrudniających cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu i pracy, poprzez indywidualne szkolenia dla działów HR oraz audyty teczek osobowych obcokrajowców.

Doradza w zakresie kompetencji menedżerskich, wspiera przedsiębiorców z sektora MŚP i korporacji, a także firmy z sektora mikro w zakresie strategicznego rozwoju biznesu i talentów. Jest twórcą jedynego w Polsce programu antyrotacyjnego wśród cudzoziemców, który zakłada zmniejszenie rotacji w firmach wśród kadry cudzoziemskiej do minimum.

Ukończyła studia podyplomowe menedżersko-trenerskie Master of Business Training na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także szkolenia Tony`ego Robbinsa, Jakuba B. Bączka i Kamili Rowińskiej.