search
menu menu_open

Wioletta Żukowska-Czaplicka

Expert in the socio-economic field

Ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie monitoringu procesu legislacyjnego, funkcjonowania dialogu społecznego oraz działalności organizacji pracodawców. Uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego, w tym Zespołu problemowego ds. Prawa Pracy oraz Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, a także grupy roboczej ds. nowelizacji ustawy o RDS. W ramach FPP odpowiada m.in. za współpracę ze związkami regionalnymi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka i współautorka opracowań i raportów dotyczących m.in. procesu legislacyjnego oraz dialogu społecznego.