search
menu menu_open

Wojciech Niewierko

Director of external relations, Poland and Baltic Region, Member of the Management Board Philip Morris Poland

Absolwent Nauk Międzynarodowych Uniwersytetu w Turynie. Studiował również na Universite Libre de Bruxelles.

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w administracji publicznej na poziomie europejskim (komisja przemysłu, energii i badań naukowych Parlamentu Europejskiego) oraz krajowym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Karierę w biznesie zaczynał od branży energetycznej, a od 2012 roku związany jest z Philip Morris Polska, gdzie realizował projekty dotyczące współpracy biznes-nauka, współpracy międzynarodowej oraz regulacji. Był odpowiedzialny także za komercjalizację w Polsce produktu IQOS od strony korporacyjnej. Obecnie, jako członek zarządu nadzoruje kwestie związane z relacjami zewnętrznymi oraz korporacyjnymi w Polsce i krajach bałtyckich.