search
menu menu_open

Wojciech Wiśniewski

Expert in the field of the health protection

W latach 2014-2016 był lobbystą, zarejestrowanym w obu izbach polskiego Parlamentu. W tym okresie wspierał również przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego w komunikacji ze wskazanymi grupami interesariuszy. Prowadził teakże projekty społeczne m.in. na rzecz organizacji pacjentów.

W latach 2016-2019 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia, odpowiedzialny za przygotowanie oraz egzekucję strategii Public Affairs i Public Relations organizacji, kontakty z administracją publiczną, MPs, PAGs, KOLs i innymi interesariuszami. Reprezentował organizację w mediach oraz podczas wydarzeń branżowych. Organizował wydarzenia specjalne, konferencje prasowe oraz merytoryczne.

Od 2019 r. właściciel firmy doradczej Public Policy, zapewniającej kompleksowe wsparcie komunikacyjne w ochronie zdrowia. Członek Komitetu ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich, zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Ochrony zdrowia oraz Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.