search
menu menu_open

Kujawsko-Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich

Kujawsko-Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – organizacja aktywnie buduje relacje przedsiębiorców zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. Naszym celem jest reprezentowanie kluczowych interesów gospodarczych i społecznych pracodawców i pracowników.

Wspieramy naszych członków w obszarach: edukacyjnym, legislacyjnym i analitycznym. Oferujemy także doradztwo prawne i ekonomiczne. Integracja i rozwój przedsiębiorczości w regionie stwarza możliwości wymiany doświadczeń, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przestrzeni do współpracy ogólnopolskiej. Dzięki naszej organizacji przedsiębiorcy zyskują platformę dialogu z administracją publiczną, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Nasze projekty sprzyjają także rozwojowi regionu i jego promocji w Polsce i za granicą.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: