search
menu menu_open

Łódzka Federacja Przedsiębiorców Polskich

Łódzka Federacja Przedsiębiorców Polskich skupia się na wspieraniu członków i tworzeniu przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach współpracy z administracją publiczną wskazujemy na obszary wymagające interwencji i regulacji.

Bierzemy aktywny udział w procesie legislacyjnym i konsultacjach społecznych. Dialog ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej. Jeśli masz pomysł jak wspomóc przedsiębiorców lub sam jesteś przedsiębiorcą szukającym wsparcia i rady – zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym – zapraszamy do kontaktu i udziału w profesjonalnej organizacji przedsiębiorców.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: