search
menu menu_open

Pomorski Klub Biznesu

Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Związek Pracodawców Pomorski Klub Biznesu – to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu.

Naszym celem jest integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych. Związek realizuje spotkania networkingowe – służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą, wspiera działalność gospodarczą członków przez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania.

Budujemy koalicje firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza w regionie pomorskim. Promujemy ciekawe inicjatywy członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości i promocji regionu w kraju i zagranicą. Tworzymy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza, prowadzimy także systemy wymiany informacji służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą. Organizacja nagradza wybitne osobowości i firmy szczególnie zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego regionu, odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: