search
menu menu_open

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” realizująca zapisy Unijnej Dyrektywy Opakowaniowej podpisała dwa Dobrowolne Porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych.

Głównym celem porozumienia jest wspieranie przedsiębiorców w realizowaniu obowiązków odzysku i recyklingu, w szczególności odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin. Działanie naszej Izby jest kluczowym elementem systemu gospodarki o obiegu zamkniętym, poruszanym obecnie w wielu unijnych dyrektywach, jak przepisach wewnętrznych krajów wspólnotowych. Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK wraz z Fundacją EKON prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne wspierając ogólnopolską społeczną Eko – kampanię EKON ( www.kampania-ekon.pl ), której celem jest uświadomienie społeczeństwa w temacie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów komunalnych. EKOPAK wraz z Partnerami organizuje liczne konferencje, spotkania i szkolenia – m.in. wraz z GRUPĄ AMBER, działającą od wielu lat w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami – współorganizuje AKADEMIĘ EKOLOGII, w trakcie której uświadamia przedsiębiorców o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Chcemy, by jak najwięcej osób miało świadomość, jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Wiedza ta przyczynia się do osiągania lepszych wyników ekonomicznych przez przedsiębiorców, jak i efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami, a w końcu – co może wydawać się najbardziej istotne – unikania wysokich kar nakładanych przez organy kontrolne. Nasza organizacja corocznie przyznaje tytuł „Lidera Recyklingu” Przedsiębiorcom, którzy swoim działaniem przyczyniają się do zwiększania osiąganych poziomów odzysku odpadów w Polsce – jednocześnie propagując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotychczas takie wyróżnienia otrzymali, m. in.: Fortuna sp. z o.o., Mieszko S.A., SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., BATERPOL S.A., FCC Polska Sp. z o.o. i wiele innych. Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania środowiska przyjaznego dla człowieka!

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: