search
menu menu_open

Elżbieta Kantowicz

Chairwoman of the Kuyavian-Pomeranian FPP

Prezes zarządu Impel Catering, od 17 lat współpracuje ze szpitalami w zakresie outsourcingu usług żywienia zbiorowego. Wieloletnia dyrektor handlowa z szeroką wiedzą ekspercką w zakresie zarządzania i sprzedaży, specjalizująca się w kwestiach dotyczących prawa zamówień publicznych w szczególności w obszarze żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia.

Od 2019 roku jako prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiego oddziału Federacji Przedsiębiorców Polskich, reprezentuje kluczowe interesy gospodarcze i społeczne lokalnych pracodawców i pracowników. Stwarza w regionie możliwości wymiany doświadczeń oraz przestrzeni do współpracy tworząc platformę dialogu z administracją publiczną, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Jako wiceprzewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów strategii rozwoju województwa oraz tworzeniu rekomendacji rozwiązań i propozycji zmian legislacyjnych. Członek grupy roboczej ds. zdrowia w ramach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Bierze czynny udział w pracach grupy eksperckiej ds. zamówień publicznych żywności w ramach europejskiego projektu Best Re-MaP Healthy Food for a Healthy Future na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wykształcenia dziennikarka, politolog, absolwentka programu MBA menadżer w ochronie zdrowia oraz podyplomowego studium stosunków międzynarodowych i dyplomacji oraz, trener biznesu z zamiłowaniem do psychologii i rozwoju osobistego.