search
menu menu_open

Tomasz Wojak

Vice-chairman of the Federation of Polish Entrepreneurs, President of the Polish Employers’ Association Ochrona

Wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, ukończył kurs na kandydatów członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.