search
menu menu_open

Tomasz Wojak

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, ukończył kurs na kandydatów członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.