search
menu menu_open

Strategia rządu pod lupą krytyka

4 sierpnia 2016

Strategia rządu pod lupą krytyka

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło nowy, niezwykle ważny i oczekiwany dokument: „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (dalej: Strategia). To projekt do konsultacji społecznych, który stanowi rozwinięcie „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (Plan) przedstawionego opinii publicznej w lutym tego roku. Zważywszy na wagę, jaką obecnie rządzący przywiązują do zmiany mechanizmów oraz strategii rozwoju gospodarczego Polski, dokument ten zasługuje na wnikliwą analizę.

Więcej:

http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html

Źródło: Rzeczpospolita