Zarząd

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Jan Styliński

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Zarządu (CEO) Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Tomasz Wojak

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona