search
menu menu_open

Stanowiska

Federacja Przedsiębiorców Polskich, jako reprezentatywna organizacja pracodawców, uczestniczy w procesie opiniowania projektów aktów prawnych.

Strona rządowa ma obowiązek kierowania projektów legislacyjnych do zaopiniowania przez FPP (na mocy art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców) oraz za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego).

Stanowiska FPP: