Komitety

W celu prowadzenia pogłębionego dialogu z decydentami w kluczowych obszarach życia społeczno-gospodarczego, a także zapewnienia koordynacji działań członków Federacji i wypracowania wspólnych stanowisk, w ramach FPP funkcjonują Komitety tematyczne.

Komitety FPP: