search
menu menu_open

Raporty

CALPE. To dzięki naszemu think-tankowi jesteśmy dostawcą analiz i raportów, które stanowią podstawę do proponowanych przez nas rozwiązań legislacyjnych i prawnych, a także gotowych aktów prawnych.

Jako jedyne zrzeszenie przedsiębiorców na rynku posiadamy zespół merytorystów, dzięki któremu jesteśmy w stanie nie tylko opiniować akty prawne i procesy z nimi związane, ale sami proaktywnie proponować rozwiązania zgodne z potrzebami pracodawców i przedsiębiorców.

Po prostu – WE. KNOW. HOW.

Raporty FPP do pobrania: