Projekty

Federacja Przedsiębiorców Polskich realizuje rozmaite projekty, w tym współfinansowane ze środków europejskich, a także szereg inicjatyw pro bono.

Chcemy pozytywnie oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze, a także wzmacniać potencjał Federacji oraz naszych członków.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Jedyny w Polsce ośrodek specjalizujący się w kompleksowej ewaluacji ekonomiczno-prawnej obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych, powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Naszą misją jest wspieranie procesu formułowania rozwiązań legislacyjnych w oparciu o fakty i dowody.

Więcej na calpe.pl trending_flat