Gremia

Przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców, są obecni w licznych gremiach oraz reprezentują organizację w rozmaitych instytucjach.

Bierzemy udział w trójstronnym dialogu z rządem oraz związkami zawodowymi, uczestniczymy w monitorowaniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich na szczeblu centralnym oraz w regionach, jesteśmy reprezentowani w radach nadzorczych publicznych instytucji.

Gremia, w których FPP jest obecna: