Zespół

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Mariusz Korzeb

Dyrektor Przedstawicielstwa FPP w Unii Europejskiej

Grzegorz Lang

Dyrektor ds. prawnych FPP

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE

Tomasz Chudobski

Ekspert ds. prawa gospodarczego

dr Eliza Misiecka

Dyrektor Generalna FPP

Piotr Wołejko

Ekspert ds. społeczno-gospodarczych

Wojciech Wiśniewski

Ekspert FPP ds. ochrony zdrowia

Teresa Hernik

Ekspert ds. społecznych

Paweł Chorąży

Ekspert ds. funduszy europejskich

Wioletta Żukowska-Czaplicka

Ekspert ds. społeczno-gospodarczych

Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy

Edyta Sieradzka

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Katarzyna Bącal

Kierownik Biura Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich

Swietłana Walczak

Przewodnicząca Wielkopolskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, Ekspert ds. polityki migracyjnej FPP