Zespół

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Grzegorz Lang

Dyrektor ds. prawnych FPP

Magdalena Rzeczkowska

Dyrektor Biura FPP w Brukseli

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE

Tomasz Chudobski

Ekspert ds. prawa gospodarczego

Piotr Wołejko

Ekspert ds. społeczno-gospodarczych

Wojciech Wiśniewski

Ekspert FPP ds. ochrony zdrowia

Teresa Hernik

Ekspert ds. społecznych

Paweł Chorąży

Ekspert ds. funduszy europejskich

Wioletta Żukowska-Czaplicka

Ekspert ds. społeczno-gospodarczych

Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy

Edyta Sieradzka

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Katarzyna Bącal

Kierownik Biura Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich

Swietłana Walczak

Przewodnicząca Wielkopolskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, Ekspert ds. polityki migracyjnej FPP

Martyna Posiewka

Asystentka Zarządu