search
menu menu_open

Organizacje biznesu oczekują usprawnienia obsługi cudzoziemców starających się o pracę

20 grudnia 2019

Organizacje biznesu oczekują usprawnienia obsługi cudzoziemców starających się o pracę

Zwiększenie liczby pracowników zajmujących się w urzędach wojewódzkich obsługą cudzoziemców i stworzenie systemu do „śledzenia” losów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę – to tylko niektóre propozycje zmian organizacyjnych i prawnych, które mogą ułatwić zatrudnianie pracowników z zagranicy.

To propozycje

Federacji Przedsiębiorców Polskich

(

FPP

) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Jak twierdzą autorzy opracowania, sprawa jest poważna, bo w latach 2014-2018 cudzoziemcy złożyli łącznie prawie 732 tys. wniosków o legalizację ich pobytu w Polsce, a przybywający coraz liczniej do Polski imigranci mogą być sposobem na częściowe rozwiązanie niedoborów na rynku pracy.

Według

FPP

i CALPE, jedną z przyczyn niezadowalającej szybkości obsługi cudzoziemców w urzędach wojewódzkich są niewystarczające i nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw zasoby kadrowe. Wzrost liczby urzędników nie nadąża za wzrostem liczby spraw. Mamy do czynienia z paradoksem: nie możemy uzupełnić braków kadrowych w gospodarce przez braki kadrowe w urzędach – twierdzą

FPP

i CALPE. Dlatego niezależnie od wdrożenia innych rekomendowanych przez

FPP

rozwiązań, wzmocnienie kadrowe odpowiednich służb państwa jest konieczne.

Więcej:

https://www.prawo.pl/kadry/federacja-przedsiebiorcow-polskich-wie-jak-ulatwic-zatrudnianie,496740.html

Źródło: Prawo.pl