search
menu menu_open

Miażdżąca krytyka przepisów o blokowaniu przejęć

1 czerwca 2020

Miażdżąca krytyka przepisów o blokowaniu przejęć

Przedsiębiorstwa mogą zostać pozbawione kapitału na rozwój. Oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych – przestrzega Rada Przedsiębiorczości.

W ocenie Rady Przedsiębiorczości (tworzą ją Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza,

Federacja Przedsiębiorców Polskich

, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego) projekt dotyczący blokowania przejęć nie powinien być dalej procedowany. Przedstawiciele Rady oceniają, że przepisy mogą mieć skutki szkodliwe dla gospodarki. Ponadto istnieją wątpliwości co do zgodności przepisów z prawem UE i konstytucją RP.

Więcej:

https://www.rp.pl/Biznes/200609964-Miazdzaca-krytyka-przepisow-o-blokowaniu-przejec.html

Źródło: Rp.pl