search
menu menu_open

Kilkaset tysięcy osób bez prawa do minimalnej emerytury

16 czerwca 2020

Kilkaset tysięcy osób bez prawa do minimalnej emerytury

Otrzymują mniej niż 1200 zł brutto, bo nie mają wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Przyczyną jest jednak nie tylko bierność zawodowa, ale także sposób liczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Ze statystyki przygotowanej przez

Federację Przedsiębiorców Polskich

na podstawie informacji uzyskanych po tegorocznej waloryzacji z ZUS wynika, że rośnie liczba osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej, która w tym roku wynosi 1200 zł brutto. Dolnej granicy nie ma – w skrajnych przypadkach wysokość świadczenia to nawet kilka groszy. W 2012 r. emerytury poniżej ówczesnego minimalnego progu pobierało 67,5 tys. osób, dziś już 333,4 tys. Prognozuje się, że grupa ta będzie szybko się powiększać.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1483493,minimalna-emerytura-staz-pracy-liczenie-okresow-skladkowych.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna