search
menu menu_open

Kolejna rewolucja w składkach ZUS

14 września 2020

Kolejna rewolucja w składkach ZUS

Biznes proponuje, aby pełne oskładkowanie zleceń połączyć z obniżką obciążeń płaconych przez firmy w związku z ubezpieczeniem zatrudnionych na zleceniu.

Obecne zasady oskładkowania ZUS kilku umów zlecenia zawartych przez różne firmy z jedną osobą są co najmniej skomplikowane. Pełne składki płaci się od pierwszej umowy, o ile opiewa ona na kwotę minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł, od 2021 r. ma to być 2800 zł brutto). Od kolejnych umów wystarczy potrącić składkę zdrowotną.

—————

Innego zdania jest

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polski

. – Należy uporządkować te przepisy, bo przedsiębiorcy zawierający zlecenia w zbiegu ryzykują, że zostanie to zakwestionowane przez ZUS. Pełne oskładkowanie zleceń jest zresztą lepsze niż podwyżka podatków, a finanse publiczne potrzebują pieniędzy – mówi

Łukasz Kozłowski

.

Więcej:

https://www.rp.pl/ZUS/309139950-Kolejna-rewolucja-w-skladkach-ZUS-pelne-oskladkowanie-zlecen.html

Źródło: Rzeczpospolita