search
menu menu_open

Oszczędzanie bez (unijnych) granic

3 grudnia 2020

Oszczędzanie bez (unijnych) granic

Obywatele państw członkowskich UE, w tym Polacy, będą mieli możliwość indywidualnego oszczędzania na starość w ogólnounijnym programie.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy, który ma wprowadzić niezbędne zmiany w krajowym prawie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Zapewnia ono jednolite przepisy dotyczące rejestracji, tworzenia i dystrybucji indywidualnych produktów emerytalnych dystrybuowanych w UE pod nazwą OIPE oraz jednakowe regulacje dotyczące nadzoru nad nimi.

—————


Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

również wskazuje na znaczenie OIPE w ograniczaniu bariery dla międzynarodowej mobilności pracowników w ramach UE. Uważa jednak, że popularność nowych rozwiązań wśród mniej mobilnych grup ubezpieczonych będzie zależała w głównej mierze od tego, jak znaczne preferencje podatkowe zostaną przyznane osobom oszczędzającym w ramach tych produktów.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1497983,ogolnoeuropejski-indywidualny-produkt-emerytalny-oipe-emerytura-oszczedzanie-indywidualne.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna