search
menu menu_open

Odroczenie zamiast zapłaty składek

8 grudnia 2020

Odroczenie zamiast zapłaty składek

Potencjalni beneficjenci zwolnienia ze składek za listopad – jeżeli nie chcą płacić należności do ZUS za ten okres – powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad to jedno z podstawowych narzędzi pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii przewidziane w tzw. tarczy branżowej dla firm, czyli nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która jest obecnie procedowana w Sejmie (po poprawkach Senatu).

—————

Również

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

uważa, że w sytuacji, kiedy nie zostały wprowadzone na czas odpowiednie przepisy, zwrócenie się do ZUS o odroczenie terminu płatności jest jedynym rozwiązaniem, które może zostać zastosowane przy obowiązującym na dziś stanie prawnym. Zwraca uwagę, że dla dotkniętych skutkami obecnego kryzysu firm oczekujących na wsparcie z tarczy branżowej, których płynność finansowa została poważnie zaburzona, nie ma innego wyjścia w tej sytuacji.

Więcej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1498319,zwolnienie-ze-skaldek-zus-tarcza-antykryzysowa.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna