search
menu menu_open

FPP przekazała Prezydentowi RP raport legislacyjny

8 lutego 2021

FPP przekazała Prezydentowi RP raport legislacyjny

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przekazała Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania z Radą Przedsiębiorczości w dniu 3 lutego 2021 roku raport wskazujący na 7 rekomendacji na rzecz dobrego prawa.

Postulaty obejmują: ograniczenie zmian prawa, podniesienie efektywności nowych regulacji, prowadzenie regularnych przeglądów obowiązującego prawa, zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (OSR), ekspercką ocenę projektów aktów prawnych, ograniczenie i kumulowanie nowelizacji – wreszcie stanowienie prostych i zrozumiałych aktów prawnych oraz stworzenie przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było poświęcone pandemii i jej wpływowi na gospodarkę.

—————


FPP

i CALPE postulują, aby konsultacje były warunkiem legalności aktu prawnego – bez względu na podmiot występujący z inicjatywą ustawodawczą. Nowelizacje powinny być kumulowane w cyklach rocznych – a docelowo powinno być jedno źródło urzędowe o aktach prawnych, łączące wszystkie funkcje ułatwiające przeszukiwanie i aktualizację wiedzy o prawie.

Więcej:

https://proseedmag.pl/biznes/fpp-przekazala-prezydentowi-rp-raport-legislacyjny

Źródło: Proseedmag.pl