search
menu menu_open

FPP: Dążenie do większego upowszechnienia gotówki oznacza wzrost kosztów

23 czerwca 2021

FPP: Dążenie do większego upowszechnienia gotówki oznacza wzrost kosztów

Płatności gotówkowe są już obecnie powszechnie dostępne dla konsumentów i akceptowane przez przedsiębiorców – wyjątki od tej reguły mają tylko charakter incydentalny. Dążenie do jeszcze dalej idącego upowszechnienia gotówki wiązałoby się natomiast z powiększeniem i tak znacznych kosztów związanych z obsługą tej formy zapłaty, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Sejm wkrótce rozpatrzy prezydencki projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Projekt ten zakłada wprowadzenie dwóch ograniczeń: zawarcie umowy z klientem nie mogłoby być uzależnione od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej, a ponadto zakazana zostałaby możliwość odmowy przyjęcia zapłaty w gotówce. Celem tego rozwiązania miałaby być promocja i ochrona płatności gotówkowych jako sposobu realizacji transakcji, przypomina Federacja.

Więcej:

https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,27233709,fpp-dazenie-do-wiekszego-upowszechnienia-gotowki-oznacza-wzrost.html

Źródło: Wyborcza.biz