search
menu menu_open

Dolegliwsze sankcje za pracę na czarno

3 sierpnia 2021

Dolegliwsze sankcje za pracę na czarno

W razie ujawnienia nielegalnego zatrudnienia to firma pokryje koszty podatkowo-składkowe. Groźba sankcji może wpłynąć na zatrudniających, ale nie wyeliminuje całej szarej strefy.

Firma zapłaci z własnej kieszeni zaległe

podatki

i składki za pracownika zatrudnionego na czarno oraz dodatkową karę.

—————

– W teorii proponowane rozwiązania powinny być bodźcem dla zatrudnionych do ujawniania pracy na czarno. W praktyce znaczna część z nich chce zarobkować w szarej strefie, bo np. nie mogą pracować legalnie lub zależy im na wyższej pensji – podkreśla

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8219964,praca-na-czarni-kary-firma-zalegle-skladki-podatki-szara-strefa.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna