search
menu menu_open

Praca rodziców bardziej elastyczna, szef trudniej odmówi pracy zdalnej

2 lutego 2022

Praca rodziców bardziej elastyczna, szef trudniej odmówi pracy zdalnej

Polecanie rodzicowi pracy w nadgodzinach będzie wymagało jego zgody, jeśli wychowuje dziecko do lat ośmiu (a nie jak obecnie do lat czterech). Firmie trudniej będzie też odmówić np. pracy zdalnej, jeśli opiekun o nią zawnioskuje.

Tak wynika z założeń rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który realizuje m.in. dyrektywę 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dz.U. L 188/79).

—————

– Zmiany w zakresie prawa pracy wynikające z przepisów unijnych będą istotnym wyzwaniem. Trudno nie odnieść wrażenia, że niektóre rozwiązania – jak choćby wspomniane uzasadnienie odmowy – nie są standardem we wszystkich państwach UE i niełatwo będzie je przenieść do krajowych systemów. Do tego tak, aby nie usztywnić przesadnie relacji pracodawca–pracownik – wskazuje

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8347925,praca-rodzicow-bardziej-elastyczna-szef-trudniej-odmowi-pracy-zdalnej.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna