search
menu menu_open

Wyższa waloryzacja emerytur

14 lutego 2022

Wyższa waloryzacja emerytur

Aż 7 proc. marcowej podwyżki wypłat z ZUS oznacza, że aż 80 proc. emerytów i rencistów nie straci na inflacji.

W piątek rząd zdecydował o hojnym dla emerytów zwiększeniu wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, KRUS i mundurowych zakładów emerytalnych, które pobiera łącznie około 9 mln osób.

—————

Z wyliczeń

Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich

, wynika, że zdecydowana większość świadczeniobiorców ZUS zyska na zaproponowanej przez rząd podwyżce ich świadczeń.

Więcej:

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art35683411-wyzsza-waloryzacja-80-proc-emerytow-i-rencistow-nie-straci-na-inflacji

Źródło: Rzeczpospolita