search
menu menu_open

Diety za podróże służbowe do góry

18 lutego 2022

Diety za podróże służbowe do góry

Ministerstwo Rodziny pracuje nad podwyżką rekompensaty wyżywienia poza domem. To pierwsza podwyżka od lat.

O waloryzację diet za podróże służbowe zaapelował do rządu zespół ds. budżetu Rady Dialogu Społecznego.

—————

– Podjęcie kwestii rewizji kwoty kilometrówki i diet za podróże służbowe jest zasadne, biorąc pod uwagę przez jak długi okres były utrzymane na stałym poziomie – komentuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/place/art35709801-diety-za-podroze-sluzbowe-w-gore

Źródło: Rzeczpospolita