search
menu menu_open

ZUS przejmie biernych zawodowo od urzędów pracy

20 czerwca 2022

ZUS przejmie biernych zawodowo od urzędów pracy

Rząd chce oddzielenia statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Eksperci są zgodni: to zmiana postulowana już od jakiegoś czasu i to zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez same urzędy pracy.

Tak wynika z założeń do projektu ustawy o aktywności zawodowej, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

—————

Potwierdza to także

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich

. – Wiele osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy w rzeczywistości nie zamierza jej podjąć, a jedynym powodem zgłoszenia w UP jest chęć uzyskania ubezpieczenia.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8464732,zus-oddzielenie-statusu-bezrobotnego-ubezpieczenie-zdrowotne.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna