search
menu menu_open

Pilna waloryzacja umów w zamówieniach publicznych to konieczność! Ratujmy polskich przedsiębiorców! Rząd musi chronić polskie firmy!

16 sierpnia 2022

Pilna waloryzacja umów w zamówieniach publicznych to konieczność! Ratujmy polskich przedsiębiorców! Rząd musi chronić polskie firmy!

Bez szybkiej waloryzacji umów w zamówieniach publicznych polskich przedsiębiorców może czekać upadłość. Wszyscy odczuwamy znaczący wzrost cen. Inflacja szaleje, w lipcu osiągnęła już poziom 15,5 proc.

Do tego dochodzi wojna na Ukrainie. W szczególnie trudnej sytuacji są polskie przedsiębiorstwa realizujące zamówienia publiczne, a więc zawierające umowy z instytucjami państwowymi i samorządowymi (np. ze szpitalem, urzędem czy szkołą).

—————


Federacja Przedsiębiorców Polskich

apeluje do rządu o ustawową, automatyczną waloryzację w wysokości 50 proc. rocznego wskaźnika inflacji. To oznacza, że wykonawcy i tak dopłacą połowę inflacji z własnej kieszeni. Takie rozwiązanie przyniesie więc korzyści zarówno dla zamawiającego, jak i dla państwa.

Więcej:

https://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2022&month=8&id=377

Źródło: Super Express