search
menu menu_open

Podstawa do waloryzacji umów

5 września 2022

Podstawa do waloryzacji umów

Rządowa autopoprawka, do której dotarł DGP, ma umożliwić podwyższanie wynagrodzeń dla firm realizujących publiczne kontrakty. Przedsiębiorcy uważają jednak, że nie poprawi znacząco ich sytuacji

Coraz większą inflację szczególnie odczuwają firmy realizujące kontrakty publiczne, gdyż wielu zamawiających odmawia podwyższenia wynagrodzeń. Już w czerwcu Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało przygotowanie projektu specustawy waloryzacyjnej.

—————

– Niestety trudno mieć nadzieję, żeby ta ustawa poprawiła sytuację wykonawców. Zmiana umowy, tak jak jest to obecnie, będzie uzależniona wyłącznie od widzimisię zamawiającego. Albo zechce podwyższyć wynagrodzenie, albo nie. Projekt zakłada bowiem fakultatywność waloryzacji. Czyli w praktyce jedynie potwierdza to, co było wiadome już od dawna – że z uwagi na wyjątkową sytuację zmiany umów są dopuszczalne – zauważa

Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/8529672,waloryzacja-zamowienia-publiczne-specustawa.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna