search
menu menu_open

FPP: dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to niewłaściwe rozwiązanie

5 stycznia 2023

FPP: dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to niewłaściwe rozwiązanie

„Dobrowolny ZUS” dla przedsiębiorców to niewłaściwe rozwiązanie, które nie jest korzystne zarówno dla finansów publicznych, jak i dla samych przedsiębiorców – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Dyrektor generalny Biura Rzecznika MŚP – Marek Woch, będący jednocześnie prezesem Fundacji Rzecznika MŚP i przewodniczącym komitetu inicjatywy ustawodawczej „dobrowolny ZUS”, przedstawił w ostatnim czasie opinię dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia dobrowolności podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Stwierdził w niej, że ubytek wpływów z tytułu składek wynikający z rezygnacji z ubezpieczenia przez część przedsiębiorców po wprowadzeniu tych rozwiązań ma charakter „pozorny”, ponieważ jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą stracą uprawnienia do świadczeń z tych ubezpieczeń, a w konsekwencji wydatki FUS będą niższe – mówi

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/fpp-dobrowolny-zus-dla-przedsiebiorcow-to-niewlasciwe-rozwiazanie,217962.html

Źródło: Portalspozywczy.pl