search
menu menu_open

Komitet Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Komitet Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest miejscem dialogu zainteresowanych członków Federacji Przedsiębiorców Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej problematyką sektora rolno-żywnościowego.

Zakres działań Komitetu:

  1. Monitorowanie prac nad strategią UE Farm to fork.
  2. Lobbing na rzecz okresów przejściowych i dodatkowych funduszy na dostosowanie gospodarstw rolnych.
  3. Informacja dla konsumentów o dobrostanie zwierząt.
  4. Promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji produktów spożywczych.
  5. Monitorowanie prac nad prawodawstwem dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  6. Promocja wykorzystania instalacji OZE.
  7. Monitorowanie prac nad wdrożeniem Zielonego Ładu oraz Sustainable Carbon Cycles oraz ich potencjalnego wpływu na konkurencyjność polskiego rolnictwa.
  8. Analiza możliwości modernizacji polskiej hodowli.
  9. Prace nad propozycją reformy Inspekcji rolniczych.
  10. Cyfryzacja Rolnictwa przy udziale organów państwa – pozyskiwanie informacji z państwowych baz danych.