search
menu menu_open

12 zł za godzinę – czy Rząd zagwarantuje stosowanie tej stawki w przetargach publicznych?

1 marca 2016

Czy instytucje publiczne na pewno zastosują się do nowych regulacji?

Rząd planuje wprowadzenie 12 zł za godzinę już w połowie tego roku. Jak jednak zagwarantuje, że instytucje w przetargach publicznych będą uwzględniać tę stawkę? Czy skończą się praktyki wybierania ofert, gdzie wynagrodzenie za godzinę to 5 – 8 zł brutto? Jeśli nie to oznacza, że pracownicy realizujący takie zamówienia nie otrzymają 12 zł! Czy w projekcie ustawy znajdą się zapisy obligujące instytucje publiczne do przestrzegania nowych regulacji?


W przetargach publicznych – zwła


Infografika_12_zł


szcza tych, gdzie koszty pracy stanowią większość zamówienia, np. sprzątanie czy ochrona – od lat stosowane są rażąco niskie stawki – znacznie niższe niż minimalne wynagrodzenie. To psuje rynek pracy i zwiększa szarą strefę kosztem najniżej zarabiających pracowników. Wprowadzenie stawki 12 zł za godzinę powinno zagwarantować przede wszystkim zatrudnionym, że instytucje zapłacą wymaganą płacę za godzinę. Należy zaznaczyć, że 12 zł brutto w przetargu publicznym trzeba jeszcze powiększyć o koszty ozusowania płacone przez pracodawcę oraz nakłady na sprzęt i środki niezbędne do wykonania zamówienia.

„Zdecydowanie

popieramy rosnące wynagrodzenie pracowników!

Każdy zatrudniony musi mieć pewność otrzymania godziwego i uczciwego wynagrodzenia za wykonaną pracę. To jednak instytucje publiczne w swoich przetargach określają budżet, a tym samym stawkę, jaką otrzymują pracownicy.

Jeśli nie zastosują się do nowych regulacji – jak często bywało dotychczas – kto będzie ich z tego rozliczał?

Czy poniosą konsekwencje nie stosowania stawki 12 zł za godzinę? Rząd i Ustawodawca muszą przede wszystkim zadbać o odpowiednie zapisy ustawy odnoszące się do przetargów publicznych” –
mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak nowe przepisy zapewnią 12 zł za godzinę każdemu zatrudnionemu od momentu ich wejścia w życie?


Czy wyeliminują fatalne przykłady, takie jak przetarg na ochronę rozpisany przez Łódzki Urząd Wojewódzki – gdzie koszt roboczogodziny został wyceniony na 7,98 zł netto?

To Rząd będzie odpowiadał za skuteczne regulacje prawne oraz ich pełne stosowanie przez instytucje publiczne.