search
menu menu_open

12 zł najwcześniej od września

5 kwietnia 2016

12 zł najwcześniej od września

Partnerzy społeczni zgadzają się z umożliwieniem prowadzenia kontroli przestrzegania bhp oraz legalności zatrudnienia w czasie pracy firmy, nawet jeśli dotyczy to pory nocnej. Trudno jednak zaakceptować kontrolowanie nocą dokumentów księgowych i osobowych — wyjaśnia Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

Więcej informacji:

http://pulsbiznesu.pb.pl/4429061,23407,12-zl-najwczesniej-od-wrzesnia

Źródło: Puls Biznesu