search
menu menu_open

Reforma rynku pracy. A może pora na wzorce europejskie?

10 maja 2016

Reforma rynku pracy. A może pora na wzorce europejskie?

„Zmiany w prawie nie powinny polegać jedynie na wdrożeniu restrykcji dla zamawiających, którzy przez warunki przetargów opartych na rażąco niskich cenach wymuszają na pracodawcach zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Priorytetem w zakresie zmian legislacyjnych powinno być uatrakcyjnienie umowy o pracę jako podstawowej formy zatrudnienia. Doskonale obrazuje to przykład Francji, która rozszerzyła katalog umów zdefiniowanych w kodeksie pracy o bardziej elastyczne formuły oraz upowszechniła i wzmocniła skuteczność układów zbiorowych, a obecnie ponad 70% osób zatrudnionych jest na umowie o pracę” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej informacji:


http://wgospodarce.pl/biezace-analizy/25484-reforma-rynku-pracy-a-moze-pora-na-wzorce-europejskie

Źródło: Wgospodarce.pl