search
menu menu_open

Firmy chcą zmian w prawie pracy: Zamiast różnych umów – jednolity kontrakt

25 sierpnia 2016

Firmy chcą zmian w prawie pracy: Zamiast różnych umów – jednolity kontrakt

Jednolite umowy o pracę i uzależnienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od wynagrodzenia – to przykładowe recepty zatrudniających na bolączki rynku pracy. Mają wskazać rządowi kierunek zmiany przepisów.

Aby ograniczyć zatrudnienie na kontraktach cywilnoprawnych, trzeba uelastycznić prawo pracy, w tym zasady rozwiązywania umów, oraz ograniczyć liczbę osób chronionych przed wypowiedzeniem. Dyskryminacji kobiet można przeciwdziałać m.in. poprzez wydzielenie części

urlopu

rodzicielskiego mężczyznom. Coraz bardziej widoczny brak rąk do pracy powinien być zneutralizowany np. przez obniżenie klina podatkowego. Propozycje takich zmian zawierają „Rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy w Polsce”, które przygotowała Konfederacja Lewiatan.

– To zbiór podstawowych zmian, które poprawiłyby sytuację na rynku zatrudnienia. Przygotowaliśmy je, bo wkrótce swoją działalność rozpocznie komisja kodyfikacyjna prawa pracy, a zależy nam na tym, aby opracowany przez nią projekt nowego kodeksu uwzględniał rzeczywistą sytuację na rynku i odpowiadał na jego potrzeby – wskazuje dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, autor rekomendacji.
– Takie zmiany zachęcą

firmy

do zatrudniania na podstawie

umowy o pracę

. W tym roku zmieniły się zasady oskładkowania zleceń oraz stosowania umów na czas określony. Samozatrudnionym i zleceniobiorcom będą przysługiwać minimalna stawka godzinowa i prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Zmiany te usztywniają warunki zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych, ale jednocześnie nie są uelastyczniane te dotyczące umów o pracę – tłumaczy dr Grzegorz Baczewski.
Firmy postulują także, aby zasiłek chorobowy przysługiwał kobietom w ciąży od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego (obecnie przez pierwsze 33 dni absencji chorobowej

wynagrodzenie

płaci firma). Jednocześnie ich zdaniem pracownik nie powinien zyskiwać urlopu wypoczynkowego za okres, w którym nie świadczył obowiązków w związku z wykorzystaniem urlopów związanych z rodzicielstwem.
Więcej:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/970178,zmiany-w-prawie-pracy-2016-zamiast-roznych-umow-jednolity-kontrakt.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna