search
menu menu_open

Urlop wypoczynkowy z prawem do przeniesienia na kolejną umowę?

1 września 2016

Urlop wypoczynkowy z prawem do przeniesienia na kolejną umowę?

Resort rozwoju powinien rozważyć wprowadzenie przepisu, który pozwalałby na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o pracę – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy ocenili przygotowany przez resort pakiet „100 zmian dla firm”. Możliwość przeniesienia miałaby funkcjonować zamiast obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

Eksperci Lewiatana proponują, aby możliwość przeniesienia prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o pracę byłaby dostępna zamiast obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

Aktualnie pracodawcy nie mają obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu/wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym właśnie pracodawcą.

– Mając na uwadze, iż prawo do urlopu wypoczynkowego powinno być realizowane w naturze, a rekompensata pieniężna powinna mieć charakter wyjątkowy, proponujemy przyznanie stronom stosunku pracy prawa do uzgodnienia przeniesienia prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę, o ile zawarcie kolejnej umowy o pracę z tymi samymi stronami nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniej umowy o pracę – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Robert Lisicki.

Jak zaznacza Lisicki, forma uzgodnienia byłaby gwarancją tego, że interesy stron nie będą naruszone, a pracownik zachowa prawo do wypoczynku w naturze.

Więcej:

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/urlop_wypoczynkowy_z_prawem_do_przeniesienia_na_kolejna_umowe-a_21326.htm

Źródło: Gazetapodatnika.pl