search
menu menu_open

Wsparcie dla odbudowy zaufania w gospodarce

18 października 2016

Wsparcie dla odbudowy zaufania w gospodarce

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zawiera on szereg propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli przedsiębiorców. Zmiany obejmą zapisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Prawa budowlanego, Kodeksu spółek handlowych i wiele innych ustaw. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na dobry kierunek proponowanych zmian, które wyeliminują biurokrację i niepotrzebne obowiązki formalne dla przedsiębiorców, pozwalając im na znaczące oszczędności.

Ważne zapisy dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie kontroli administracyjnych. Obejmą one przede wszystkim zakaz powtórnej kontroli w tym samym zakresie, a także m.in:

  • Możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli oraz sprzeciwu wobec przedłużania czasu kontroli
  • Możliwość prowadzenia kontroli wyłącznie po identyfikacji prawdopodobieństwa naruszania prawa (analizy ryzyka)
  • Obowiązek organów kontroli do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli
  • Regulację trybu pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli
  • Umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiot kontroli jest ten sam, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania)
  • Uregulowanie mechanizmu ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy państwowe

Więcej:

https://log4.pl/wsparcie-dla-odbudowy-zaufania-w-gospodarce,12,14064.htm

Źródło: Log4.pl