search
menu menu_open

Rada Dialogu Społecznego: Zamawiający muszą waloryzować kontrakty

27 października 2016

Rada Dialogu Społecznego: Zamawiający muszą waloryzować kontrakty

Rada Dialogu Społecznego przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.

Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i pracodawców. Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi.

Rada apeluje, aby nie przedłużać bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Sprzeciwia się też praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

Rada Dialogu Społecznego zwraca też uwagę na to, aby zagwarantować odpowiednie budżety szpitalom w celu właściwej realizacji ustaw o zamówieniach publicznych, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł.

– Zarezerwowanie pieniędzy w budżecie jest kluczową kwestią dla właściwego funkcjonowania placówek służby zdrowia w kolejnych latach – w tym zachowania płynności wykonywania trwających zleceń, a także utrzymania poziomu jakości usług – uważa Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego i ekspert Lewiatana.

Więcej:

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rada-dialogu-spolecznego-zamawiajacy-musza-waloryzowac-kontrakty,86128.html

Źródło: Portalsamorzadowy.pl