search
menu menu_open

1:0 dla wicepremiera Morawieckiego

9 listopada 2016

1:0 dla wicepremiera Morawieckiego

Rząd przyjął wczoraj pierwszy projekt z gospodarczego planu wicepremiera. Kontrole firm mają być mniej uciążliwe, a prawo pewniejsze.

Projekt ustawy o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców zmienia blisko 20 ustaw i wchodzi w skład pakietu „100 zmian dla firm”. „Nowe przepisy gwarantują bardziej stabilne prawo. Konkretne rozwiązania są korzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm. Oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli, wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych, powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy” — podało Centrum Informacyjne Rządu.

Dla firm najważniejsze w tym projekcie jest dążenie do ograniczenia przewlekłości i uciążliwości kontroli. Rząd chce, aby organa kontrolne mogły wchodzić do firm tylko po uprzednim określeniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Oznacza to, że zanim rozpoczną kontrole, będą musiały dokonać konkretnej analizy, czy są do niej podstawy. Ma to uniemożliwić kontrole prewencyjne i „na wszelki wypadek”. Ponadto kilka organów będzie mogło dokonywać wspólnej kontroli tylko po uzyskaniu na to zgody przedsiębiorcy. Nowe przepisy zawierają również zakaz ponownej kontroli „w tej samej sprawie”, w której kontrola już była prowadzona.

Po zaciętym boju resort rozwoju pokonał sprzeciw urzędniczego lobby.

Drugą z najważniejszych regulacji jest tzw. klauzula pewności prawa. „Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji — o ile zastosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej. W tej sytuacji nie będą ponosili ryzyka obciążenia daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi i finansowymi lub karami, w przypadku zmiany wykładni przepisów” — informuje CIR w komunikacie. Projekt przewiduje też wprowadzenie tzw. objaśnień podatkowych wydawanych przez MF.

Więcej:

https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4646160,14943,1-0-dla-wicepremiera-morawieckiego

Źródło: Puls Biznesu