search
menu menu_open

Zwiększenie zadłużenia szpitali skutkiem waloryzacji umów o zamówienie publiczne

25 listopada 2016

Zwiększenie zadłużenia szpitali skutkiem waloryzacji umów o zamówienie publiczne

Szacuje się, iż nawet o 300 mln zł zwiększy się zadłużenie szpitali ze względu na waloryzację umów o zamówienie publiczne wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej oraz stawki godzinowej – podaje Rzeczpospolita.

Podwyżka zarówno płacy minimalnej jak i stawki godzinowej przy umowie zleceniu przysporzy licznych problemów samorządom, których obowiązkiem jest

finansowanie szpitali

. Wzrost nakładów finansowych związanych z waloryzacją może wynieść nawet 300 mln zł.

Jak zaznacza Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich na łamach Rzeczpospolitej, tak wysoka podwyżka stanowi urealnienie aktualnych wynagrodzeń. Zamawiający ma dziś możliwości stworzenia poprawnej umowy o zamówienie publiczne. Wprowadzenie odpowiedniej stawki minimalne pozwoli uniknąć sytuacji, w której szpitale organizujące przetarg starały się poprawić swoje

wyniki finansowe

kosztem zarówno pracowników, jak i jakości świadczonych usług.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/zwiekszenie-zadluzenia-szpitali-skutkiem-waloryzacji-umow-o-zamowienie-publiczne

Źródło: zamowienia-publiczne.lex.pl