search
menu menu_open

FPP: Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy im. dr A. Jurasza oszczędza czas i pieniądze na outsourcingu usług

29 listopada 2016

Outsourcing usług w szpitalach realnie zmniejsza koszty i poprawia jakość funkcjonowania placówek ochrony zdrowia

Polskie szpitale od lat z sukcesami korzystają z usług firm zewnętrznych rezygnując z kosztownych i wielokrotnie nieefektywnych rozwiązań in-house. Dobrze zarządzany proces delegowania usług takich jak pranie, sprzątanie, ochrona czy specjalistyczne usługi techniczne generuje realne oszczędności przy zachowaniu oczekiwanej (a często przy jednoczesnej poprawie) jakości tych usług na terenie szpitala. Takie rozwiązanie zmniejsza też liczbę pozamedycznych procedur, którymi musi zajmować się szpital. Tym samym zwiększa się efektywność działania placówki, gdyż może ona wykonywać swoje podstawowe cele statutowe mając jednocześnie zapewnione zaplecze wysokiej jakości.
ogólny / Jacek_Kryś,_dyrektor_Szpitala_Uniwersyteckiego_w_Bydgoszczy.jpg

Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy ma wieloletnie doświadczenie związane z outsourcingiem usług, które wcześniej były realizowane przez pracowników szpitala.

Naszym zdaniem zlecanie na zewnątrz pewnych usług, takich jak sprzątnie, pranie czy ochrona, przynosi wymierne korzyści w postaci mniejszych problemów organizacyjnych – to nie szpital martwi się o wyposażenie, zaop
atrzenie
czy braki kadrowe w segmentach zlecanych zewnętrznie, tylko firma odpowiedzialna za dostarczenie usługi.

Ponadto korzystanie z outsourcingu w znaczący sposób ogranicza wydatki szpitala, co nie tylko polepsza jego trudną sytuację – podobnie do wielu placówek medycznych w kraju – ale także poprawia komfort pacjentów i personelu. Dla przykładu podam np. możliwość negocjowania zakupów hurtowych czy obniżenie kosztów związanych ze statusem zakładu pracy chronionej i odliczaniem składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo wcześniej, ze względu na koszty, często brakowało podstawowych materiałów higienicznych – obecnie nie wiemy, co to brak środków czystości.

Wprowadzanie takiego modelu nie przebiegało bez trudów, ale obecnie funkcjonuje on z ogromną korzyścią dla naszego szpitala – i jak zauważam – korzyści te potwierdzają się także w innych placówkach medycznych” –

mówi Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

W związku ze zmianami legislacji – zarówno pod względem konkursów na wykonywanie usług, jak i kosztów wykonywania zamówień publicznych, które muszą zostać zwaloryzowane ze względu na podniesienie minimalnej płacy i stawki godzinowej – istotnym jest, żeby

jednostki odpowiedzialne za finansowanie działalności szpitali zaplanowały odpowiednio swoje budżety. Jest to niezbędne, żeby umożliwić szpitalom korzystanie z dotychczasowych – efektywnych – modeli funkcjonowania.

Jak wszyscy wiemy, dyscyplina finansowa w wiecznie niedofinansowanej służbie zdrowia pozostaje sprawą kluczową.


„Nie chciałbym uogólniać twierdząc, że jest to antidotum na wszystkie problemy, ale z mojego doświadczenia wynika, że we wdrożeniu outsourcingu kluczowe jest rozpoznanie rynku, przygotowanie szczegółowej specyfikacji do zamówienia publicznego oraz skonstruowanie dobrej umowy. Dopiero wówczas mamy szansę osiągnąć sukces” –

dodaje Jacek Kryś.Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

– działa w Bydgoszczy nieprzerwanie od 1937 roku. Pierwotnie powołany do życia, jako szpital miejski, w 2004 roku stał się Szpitalem Uniwersyteckim. Jest publiczną placówką zdrowia, która świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jako Szpital Uniwersytecki ma za zadanie nie tylko leczyć, ale także realizuje zadania dydaktyczne, badawcze i zwiazane z promocją zdrowia. Szpital stanowi bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.